“Ulusal Fon” Kazakistan Hükümetinin en önemli kaynaklarından birine dönüştü.

29 Şubat 2012 / 15:22
03  
    Toplantıda Ulusal Fonun daha da geliştirilmesi ve yönetim verimliliğine ilişkin konular incelendi.Devlet Başkanı, ekonomik kriz döneminde Ulusal Fon kaynaklarından, ülkedeki krize karşı önlemler alınması ve sosyal-ekonomik istikrarın sağlanması için faydalanıldığını belirtti. Ulusal Fonu kurumsallaştırma sorunları ve bütçeye kaynak aktarılması düzeni ile hukuki kararlar alınacağını açıkladı.
Devlet Başkanı, Hükümetin Ulusal Fon’dan faydalanmaya başlamadan önce bütçe giderlerinin tamamen gerçekleştirilebilmesine imkân bulamadığına değindi. Buna devletin önemli sosyal sorumlulukları ile giderlerinin sebep olduğunu vurguladı.
Nursultan Nazarbayev, toplantıda “Bizim bütçe kaynaklarımız yetersiz. Ekonomiyi geliştirme yönündeki endüstrileşme programımız, hammadde kaynaklarımızın ihracatından gelen kaynaklarımızdan ve Ulusal Fon’dan faydalanmadan, bütçeyi başka unsurlarla denkleştirmek için kaynak yaratmaya programlandı. Ulusal Fon’dan ülkemizin kalkınması için, özellikle buradan sağlanan kredilerle yapılacak işler sayesinde ülke dışından değil, içinden kazanç sağlayacak şekilde, faydalanmamız gerekir. Ülkemizi daha da kalkındırmak ve sosyal modernizasyon konusunda öne çıkarılan sorumlulukları yerine getirmek için harcama yapmak gerekir. Ulusal Fon bunun için kuruldu. Fonun belirli bir kısmı gelecek nesiller için, belirli bir kısmı bugünkü ekonomiyi kalkındırma amaçlı transfer yapmak içindir. Gelecekte Kazakistan’ın ihtiyaç duyacağı demiryolu tarzındaki büyük yapılar, ülkemizdeki gaz boru hattı, sosyal konut meselesi ve istihdam programının gerçekleştirilebilmesi için bütçe kaynaklarından başka ek kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Halka Seslenişim, halk arasında büyük ilgi gördü ve beklentileri yükseltti, biz bu yükümlülükleri gerçekleştirmeliyiz” dedi.
Toplantıda 2012–2013 yılları Cumhuriyet bütçesinde gösterilen transfer tutarının % 15 oranında (180 milyar Tenge) arttırılmasının kurumsallaştırılması ve Faydalanma Kararında değişiklikler yapılması görüşüldü.
Ulusal Fon’dan transferi çoğaltma ve krize karşı faydalanma konusundaki karar, Devlet Başkanı’nın 27 Ocak 2012 tarihindeki “Kazakistan Kalkınmasının Temel Hedefi: Sosyo-Ekonomik Modernizasyon” adlı halka seslenişinde belirtilen yatırım projelerine ek finansman ihtiyacına bağlı olarak kabul edildi.
Toplantıda krize karşı önlem programlarını gerçekleştirmek için ayrılan kaynaktan yeniden faydalanılması ve Ulusal Fon’dan “Kazmunaygaz” şirketine finansman sağlanması da görüşüldü.
Ulusal Fon’dan “Kazmunaygaz” şirketine toplam 4 milyar ABD doları tutarında kaynak sağlanması kararı, Kaşagan projesine destek çerçevesinde kabul edildi. “Kazmunaygaz” şirketinin bu finansmandan 2013 ve 2015 yıllarında iki dilim halinde faydalanması planlanmaktadır.


Dr. Halil ULUER